POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony ecohvac.pl akceptujesz Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Zbieranie danych osobowych

Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 4. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 5. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami. 

Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 3. przesyłania nie marketingowej komunikacji handlowej;
 4. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 5. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 6. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną.
 7. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom
 8. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 9. innych zastosowań.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

Ciasteczka (cookies)

Nasza strona internetowa korzysta z ciasteczek (cookies).

Ciasteczka (cookies) to małe informacje tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu, z którego łączysz się z Internetem gdy odwiedzasz tą stronę www.

Strony www korzystają z ciasteczek (cookies) z wielu powodów, ułatwiają one korzystanie z zasobów tej strony. Pomagają analizować które strony są interesujące dla odwiedzających. Dzięki temu łatwiej rozwijać tą stronę i sprawiać, że jest bardziej przyjazna dla użytkowników. Podnoszą poziom bezpieczeństwa serwisu.

Niektóre ciasteczka (cookies) są osadzane na tej stronie przez zewnętrznych dostawców usług, dlatego warto pamiętać, że każdy dostawca posiada swoją własną politykę prywatności i politykę plików „cookies”.

Jeśli masz obawy związane z zapisem ciasteczek (cookies) to najprościej jest użyć trybu prywatnego przeglądarki, wtedy ciasteczka (cookies) pobrane podczas aktualnej sesji zostaną automatycznie skasowane przy zamknięciu przeglądarki.

Poniżej znajduje się wyjaśnienie, w jaki sposób możesz skasować lub zablokować ciasteczka (cookies) na swoim komputerze. Proszę zwróć uwagę, że większość stron – łącznie z tą – nie będzie pracowała równie dobrze/wydajnie jeżeli ciasteczka (cookies) zostaną zablokowane.

Usuwanie ciasteczek (cookies)

Internet Explorer

Narzędzia -> Opcje internetowe -> Ogólne

W sekcji Historia przeglądania kliknij Usuń

Zaznacz co chcesz usunąć (np. Pliki cookie).

Kliknij guzik [Usuń]

 

Google Chrome

W górnym prawy rogu przeglądarki kliknij na ikonie „Ustawienia”

Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane… -> Ustawienia treści… -> Wyczyść dane przeglądarki

Wybierz, co chciałbyś usunąć (np. Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek)

Kliknij guzik [Wyczyść dane przeglądarki]

 

Firefox

Narzędzia -> Wyczyść historię przeglądania

Wybierz w okienku czas z jakiego chcesz usunąć dane, oraz które dane chcesz usunąć (np. Ciasteczka)

Kliknij guzik [Wyczyść teraz]

 

Blokowanie ciasteczek (cookies) w przeglądarce na stałe

Internet Explorer

Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność -> Zaawansowane

Zaznacz pole wyboru przy „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”

Poniżej w polach opcji zaznacz „Zablokuj”

Guzikiem [OK] zatwierdź zmiany

 

Google Chrome

W górnym prawy rogu przeglądarki kliknij na ikonie „Ustawienia Google Chrome”

Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane… -> Ustawienia treści…

w sekcji „Pliki cookie” zaznacz pole opcji przy „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”.

Guzikiem [OK] zatwierdź zmiany

 

Firefox

Narzędzia -> Opcje -> Prywatność

Sekcja Historia z rozwijanej listy wybierz „Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika”

Usuń znacznik przy pozycji „Akceptuj ciasteczka”

Guzikiem [OK] zatwierdź zmiany

 

Przeglądarki ewoluują więc powyższe opisy mogą się trochę zdezaktualizować, w takim przypadku skorzystaj z „pomocy” w menu używanej przeglądarki.