Czym jest ESCO?

ESCO, czyli Energy Service Company to formuła realizacji działań służących oszczędności energii współpracy z firmą, specjalizującą się w usługach energetycznych. EcoHVAC jest firmą typu ESCO.

Celem działania podmiotów typu ESCO jest poprawa efektywności gospodarowania energią prowadząca do wymiernych efektów ekonomicznych, idących w parze z dbałością o środowisko naturalne.

Firmy typu ESCO działają tam gdzie energia jest nie jest wykorzystywana w sposób efektywny ze względu na Państwa nieświadomość lub brak funduszy potrzebnych do wykonania modernizacji. Firma typu ESCO jest podmiotem komercyjnym, który kieruje się zasadami rynkowymi. Należy pamiętać, że firma typu ESCO nie jest instytucją charytatywną, która w ramach ochrony środowiska pozbędzie się problemów związanych z efektywnością energetyczną. Warunkiem osiągnięcia sukcesu przez firmę jest realizacja najbardziej efektywnych projektów, które pozwolą na zwrot nakładów w możliwie najkrótszym czasie.

Każdy projekt jest poprzedzony wnikliwą analizą techniczną mająca na celu scharakteryzowanie obecnego układu oraz korzyści wynikających z modernizacji infrastruktury. Analiza ta zawiera opis możliwości zbilansowania poniesionych nakładów planowanymi oszczędnościami finansowymi.

Kto może skorzystać z oferty ESCO?

Jeżeli chcą Państwo zmniejszyć rachunki płacone za zużycie różnego rodzaju mediów m. in. Energii elektrycznej oraz ciepła powinni się Państwo zapoznać z formułą ESCO. Jest ona uniwersalna i korzystają z niej zarówno przedsiębiorstwa jak i podmioty publiczne.

Możliwe rodzaje umów do zawarcia z EcoHVAC w ramach formuły ESCO

W ramach ESCO istnieje możliwość realizacji przez Państwa projektów bez ponoszenia kosztów własnych. Na mocy umowy EPC (Energy Performance Contract) firma Eco HVAC projektuje, wdraża, a także finansuje działania służące poprawie efektywności energetycznej. Zamawiający spłaca koszt ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędności energii. Wartość tych oszczędności jest zagwarantowana w umowie przez ESCO.

Inną formą współpracy jest umowa EDC (Energy Delivery Contract). Na jej mocy EcoHVAC w ramach ESCO instaluje lub modernizuje źródło energii (np. fotowoltaikę, kogenerację, pompy ciepła) czy oświetlenie, a następnie świadczy usługę dostaw energii po preferencyjnej cenie. Zajmuje się również eksploatacją oraz serwisem urządzeń.

Modele spłaty kosztów inwestycji

Jeżeli oczekują Państwo szybkiej spłaty zobowiązań względem firmy ESCO np. w ciągu 7 lat, mogą Państwo przeznaczyć na ten cel całość oszczędności kosztów osiągniętych w wyniku modernizacji. Jeżeli chcą Państwo w jakimś stopniu użytkować zaoszczędzone kosztów, okres spłaty będzie odpowiednio wydłużony.

Jeśli są państwo zainteresowani tego typu współpracą zapraszamy do kontaktu.  

Wszystkie usługi

Pompy
ciepła

Audyty energetyczne

Projektowanie

Wykonawstwo

Nadzór nad wykonawstwem

Proces
współpracy

Skontaktuj się z nami

EcoHVAC

Kontakt

al. Kraśnicka 72
20-718 Lublin

Formularz Kontaktowy

  Skontaktuj się z nami

  EcoHVAC

  Kontakt

  al. Kraśnicka 72
  20-718 Lublin

  Formularz Kontaktowy